Afviklet infomøde

22 mennesker fra 16 forskellige interessentorganisationer og virksomheder havde den 20. februar sat hinanden i stævne […]

22 mennesker fra 16 forskellige interessentorganisationer og virksomheder havde den 20. februar sat hinanden i stævne på Kulturgyngen i Århus for at drøfte perspektiverne for en ny ungdomsuddannelse i Danmark ud fra udspillet om Den Kreative & Kulturelle Ungdomsuddannelse.

Projektudspillet om en tre-årig ungdomsuddannelse – der samler den kreative og kulturelle branche og industri i hele Region Midtjylland om at gå sammen om at uddanne unge og styrke og udvikle det kulturelle vækstlag og den kreative fødekæde, så flere unge finder deres rette uddannelseselement, tager en ungdomsuddannelse og er sikrere i deres videreuddannelsesvej – blev mødt med stort engagement, debatlyst og opbakning til at skabe et godt fundament for det, som skal blive uddannelsens grundlag.

Mødet var spændt ud mellem at tænke frit og uafhængigt og det at forankre tankerne i en realistisk model, som kan blive til virkelighed indenfor en kortere årrække.

Er uddannelsen fri nok? Hvordan kan man hoppe af og på uddannelsen? Skal uddannelsen forankres i eksisterende skoleformer? Kan man spænde over både en kunstnerisk fag-faglighed og opnå dybdekompetencer samtidig med at man ”skaber” metakompetente unge? Hvordan skal denne uddannelses helt særlige pædagogiske og undervisningsmæssige fundament være? Skal det også være en kostskole? Hvad med SU? …..mange spørgsmål blev rejst og helt grundlæggende blev der udtrykt en stor opbakning til en spændende idé, som de regionale deltagere alle ville medvirke til at kvalificere yderligere i fremtiden.

Særlig budskabet om at vi netop nu har et politisk momentum, som kan være en åbning for en ny ungdomsuddannelse, vil vi hurtigt følge op på og samtidig glæde os over, at der er så mange interessenter, der har idéer og kan se mulighederne i Den Kreative & Kulturelle Ungdomsuddannelse.