Uddannelsen er nu et pilotprojekt

Så kom den første bevilling til udvikling af uddannelsen i hus! Vi har modtaget 270.000 kr. […]

Så kom den første bevilling til udvikling af uddannelsen i hus!

Vi har modtaget 270.000 kr. til projektudvikling frem til september 2012.

Aarhus kommune, Region Midtjylland, Aarhus Arkitektskole og initiativtagerne har gjort det muligt at komme videre!

  • Aarhus Kommune ved 2017 frie midler har bevilget 90.000 kr.
  • Vækstforum ved Region Midtjylland har bevilget 90.000 kr.
  • Arkitektskolen Aarhus støtter med ressourcer svarende til 60.000 kr.
  • VIA University College har bevilget 30.000 kr.

Vi er meget glade og tilfredse med støttekronerne, da det dels understreger at uddannelsen har potentiale og opbakning og dels giver os den nødvendige arbejdsro til at komme videre med tilrettelæggelsen af uddannelsen.

Midlerne skal bl.a. gå til at:

  1. Påbegynde etablering af et partnernetværk i hele regionen – primært med uddannelsesudbydere
  2. Påbegynde etablering af samarbejde med erhvervsliv, vækstforum etc.
  3. Videreudvikle og uddybe uddannelsesindholdet – via workshops og udviklingsmøder
  4. Påbegynde etablering af en pædagogisk og didaktisk udviklingsplatform for uddannelsen
  5. Undersøge mulighederne for støttemidler til uddannelsen mm.