Møde i uddannelsens AB

Den 16 august havde vi vores første møde i vores Advisory Board (AB). Advisory boardet har […]

Den 16 august havde vi vores første møde i vores Advisory Board (AB). Advisory boardet har til opgave at rådgive og sparre med os vedrørende den strategiske udvikling af uddannelsen. Deltagerne i AB er:

– Anne Mette Zachariassen, VIA UC, DAMB
– Pia Fabrin, Region Midtjylland, Vækstforum
– Mona Juul, Envision
– Lars Poulsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
– Torben Nielsen, Aarhus Arkitektskole
– Trevor Davies, Aarhus Kommune, 2017

De centrale pointer fra mødet var, at vi er godt på vej og vi i den kommende tid blandt andet vil arbejde med følgende:

– At iværksætte en dialog med andre ungdomsuddannelser og undersøge om vi kan lave et mere strategisk partnerskab med en etableret uddannelsesudbyder.

– At sørge for at skærpe den politiske dialog og tage kontakt med Børne- og Ungeministeren.

– Søge midler og økonomisk opbakning til den kommende projektfase. Det skal undersøges om det er en god ide at oprette økonomiske støtteanparter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

– Udarbejde et fælles brev hvor uddannelsesledere og politikere udtrykker deres støtte til uddannelsen.

– Arbejde mere målrettet med kommunikation af uddannelsen – via hjemmeside, nyhedsbreve og kronikker.

Vi glæder os til en fortsat spændende dialog med deltagerene i AB!