Highlights fra møder

Morten Thorning, The Animation Workshop…. I sommerperioden har vi haft en række spændende møder med forskellige […]

Morten Thorning, The Animation Workshop….

I sommerperioden har vi haft en række spændende møder med forskellige organisationer og virksomheder.
Herunder:

Morten Thorning, Rektor The Animation Workshop i Viborg:
Det var en fantastisk inspirationskilde til det videre arbejde med Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse at møde Morten Thorning og ikke mindst at se The Animation Workshop folde sig ud.
Deres erfaringer, perspektiver og energi er noget vi tager med os.

Tine Aurvig-Huggenberger, Direktør fra DRRB:
Tine er direktør i Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening.
Brancheforeningen bakker uddannelsen op og vi fik lov til at få del i Tines store netværk, som vi er ved at følge op på.

Susanne Dombernowsky, konstitueret rektor VUC Aarhus:
I august havde vi møde med Susanne og hendes to kollegaer, Mette Jespersen og Gulhild Kjeldsen fra VUC Aarhus.
Samtaleemnet gik på hvorvidt HF systemet kan befrugte ideen om Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse og hvilke muligheder der er for et samarbejde.
Det var et spændende og udfordrende møde, der bragte perspektiver i spil i forhold til kompleksiteten om at skabe en ny ungdomsuddannelse.

Rolf Hapel, Forvaltningschef i Kultur og Borgerservice Aarhus og Knud Schultz, Leder af Aarhus Hovedbibliotek:
På mødet blev mulighederne, for at Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse kan tilknyttes det nye multimediehus på havnen fra 2015, drøftet.
Derudover vendte vi muligheder for hvordan Aarhus Kommune kan spille en aktiv rolle i understøttelsen af uddannelsen.

Mona Juul, Direktør Envision:
Før sommeren havde vi et meget spændende møde med Mona Juul iforbindelse med hendes indtrædelse i vores Advisory Board.
Mona har siden åbnet mange døre for os via hendes store netværk og bakker uddannelsen 100% op!