Møde med Kulturministeren

Den Kreative og Kulturelle ungdomsuddannelse har d. 20 september afholdt møde med Kulturminister Uffe Elbæk. På […]

Den Kreative og Kulturelle ungdomsuddannelse har d. 20 september afholdt møde med Kulturminister Uffe Elbæk.

På mødet præsenterede vi vores tanker for Kulturministeren om en ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse i Danmark og Uffe Elbæk gav udtryk for at det er et både interessant, ambitiøst og spændende initiativ vi har kastet os over, som han ønsker os alt det bedste med.

I hans egenskab af ressortministerium for en række af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, er han interesseret i, at der skabes en stærk kulturel og kreativ fødekæde i vores uddannelsessystem. Samtidig ser han, gennem Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse, en stor mulighed for at sikre en endnu bedre rekrutteringsbase til de kunstneriske uddannelser og kulturlivet i det hele taget.

Uffe Elbæk gav os rigtig fin sparring på projektet, og vi glæder os til at fortsætte dialogen med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, når vi har fået gennemarbejdet og revideret vores projektbeskrivelse i efteråret 2012.