Udviklingsmøder

Vi har henover foråret og efteråret afholdt 11 udviklingsmøder med rigtig mange interessenter i Region Midtjylland. […]

Vi har henover foråret og efteråret afholdt 11 udviklingsmøder med rigtig mange interessenter i Region Midtjylland.

Udviklingsgrupperne har været tematiseret i; Udøvende kunst, Kommunikation & formidling, Formgivning og Design, Kulturproduktion, Almene fag og dannelse, Pædagogisk og didaktik, Unges holdning til uddannelsen.

I disse grupper har vi afholdt heldagsmøder, som indenfor det enkelte tema dels ser på den langsigtede faglige tilgang, på hvad man skal kunne efter tre år og på hvilke fag og forløb, som skal mødes i uddannelsen. Grupperne har ydet input på et højt fagligt niveau og beriget os på alle måder i relation til indhold, form, faglige og personlige mål, etik m.m. Dels med et meta-syn på helheden, samfundet, tiden og ungdommen, men også ned i meget praktiske detaljer og dilemmaer.

Knap 50 personer har deltaget i grupperne med stort engagement, indsigt og med lysten til at kvalificere uddannelsen, så den kan blive en realitet i fremtiden:

 • Victor Brix, rektor Aarhus skuespillerskole
 • Mikkel Ferdinand, leder af Move´n Act
 • Sune T. Sørensen, leder af Filurens teaterskole
 • Lars Ole Vestergaard, leder af Aarhus musikskole MGK
 • Astrid Elbek, udviklingsleder Det Jyske musikkonservatorium
 • Majken T. Gramm, designer Envision
 • Solveig Schmidt, kvalitetsleder Danmarks medie- og journalisthøjskole
 • Jette Sunesen, leder af Litteratur på Scenen
 • Hanne Algot Jeppesen, leder af Aarhus Billed- og Medieskole
 • Esben Kullberg, rektor Aarhus Kunstakademi
 • Jesper Rasmussen, rektor Det Jyske Kunstakademi
 • Mette Gadegaard, forstander Den Skandinaviske designhøjskole i Randers
 • Mie Nygaard, designer
 • Sidsel Effersøe, Arkitekt og underviser Aarhus Billed- og Medieskole
 • Lana T. Nicolic, koordinator Animation Workshop i Viborg
 • Lars Kiel Bertelsen, lektor Kunsthistorie Aarhus Universitet
 • Jørgen Rasmussen, uddannelsesleder Design, Arkitektskolen
 • Martin Ludvigsen, forsker Arkitektskolen
 • Morten Nottelmann, konsulent KaosPiloterne
 • Pia Buchardt, konsulent Godsbanen Aarhus kommune og 2017
 • Jon Kraabøl, Educat
 • Carsten Holst, leder Filmby Aarhus
 • Ole Jørgense, leder af Frontløberne
 • Anne Margrethe Andersen, leder af F16 Frontløberne
 • Ruth Morell, Godsbanen
 • Inge-Dorte Wandall, forstander Sansestormerne
 • Kis Jacobsen, KaosPiloterne
 • Inge Sølvsten, projektmedarbejder, teaterinstruktør og skuespiller, Horsens kommune
 • Klaus Rubin, VIA UC pædagoguddannelserne, komponist, skuespiller, instruktør, forfatter
 • Joachim Rothenborg, konsulent CreaLab
 • Frank Høegh, Move´n Act
 • Louise Dalsgaard, Move´n Act
 • Carsten Borup & Mille Obel Høier
 • 15 unge fra Frontløbernes F16 2011 hold