Tak for et fantastisk 2012

Kære alle samarbejdspartnere, udviklingsdeltagere, faglige støtter og opmuntrende ildsjæle! Tak for et fantastisk spændende år og […]

Kære alle samarbejdspartnere, udviklingsdeltagere, faglige støtter og opmuntrende ildsjæle!

Tak for et fantastisk spændende år og for utallige berigende øjeblikke med store diskussioner, strålende input og sublim opbakning.

Vi har i årets løb oplevet så mange elegante og begavede møder, så vi alene af den grund bare er taknemmelige. Derudover føler vi, at Den Kreative & Kulturelle Ungdomsuddannelse virkelig har løftet sig, at der er skabt ejerskab omkring projektet og at der er skabt nye, både højtflyvende men også realistiske, visioner, som vi nu bygger videre på.

Vi har i årets løb afholdt over 30 udviklingsmøder med næsten 100 mennesker… og ingen af dem har været spildte!

Det kommende år skal bringe mindst tre ting: En strategisk samarbejdspartner for projektet, som allerede udbyder ungdomsuddannelser, en bred opbakning fra fagligt og politisk hold til uddannelsen, samt en endelig ansøgning til ministeriet antagelig sidst på året.

Vores ambition er stadig at optage det første hold på 150 elever i august måned 2015. Så ambitionerne og vores tidshorisont er intakt.

Vi glæder os til den fortsatte dialog med jer i 2013 og at komme flere spadestik dybere ned i uddannelsens substans, samt at involvere endnu flere personers erfaringer og perspektiver i udvikling af uddannelsens form og indhold.

Derudover forventer vi, at vi årets løb kan sætte turbo på arbejdet ved at etablere et egentligt sekretariat med flere medarbejdere og ikke mindst unge ambassadører, der kan bringe uddannelsens idéer frem til andre unge og give input, så målgruppen selv kan komme til orde.

Vi vil gerne knytte en særlig tak til vores Advisory Board for gode råd. Til Arkitektskolen for at have givet os husly, støtte og god behandling. Til Trevor Davies og 2017 sekretariatet for at Aarhus blev valgt til Europæisk kulturhovedstad, til Region Midtjylland og VIA University College for økonomisk støtte og opbakning, men især til alle deltagerne i vores udviklingsgrupper, der har bidraget med gode tanker og stor faglighed.

Vi glæder os til 2013!

Kærlig hilsen Carsten & Mille & Den Kreative & Kulturelle Ungdomsuddannelse