Indledt beskrivelse af uddannelsesmodel

Vi har nu indledt et intenst udviklingsarbejde med Aarhus Tech med henblik på at beskrive uddannelsesmodellen […]

Vi har nu indledt et intenst udviklingsarbejde med Aarhus Tech med henblik på at beskrive uddannelsesmodellen for KKX.

I løbet af den næste måned skal vi have beskrevet de overordnede strukturelle rammer for uddannelsen og undersøge om uddannelsen kan udbydes indenfor eksisterende lovgivning på ungdomsuddannelses området. På denne baggrund er det vores mål at mødes med ministeriet inden sommeren og få en pejling af om vi bevæger os i retningen af en officiel godkendelse.

Mogens Enevoldsen (Uddannelsesdirektør) og Annette E. Lauridsen (Direktør) sidder med ved bordet fra Aarhus Tech. Derudover vil udvalgte personer fra vores tidligere udviklingsgrupper være med til at kvalificere uddannelsesmodellen.

Vi føler nu, at vi nærmer os et afgørende vendepunkt i forløbet og vi ser med spænding frem til denne afklaring.