ET STORT SKRIDT FREM MOD ET NYT ERHVERVSGYMNASIUM I DK

I tiden op til sommerferien er der sket en stor udvikling i forhold til at kunne […]

I tiden op til sommerferien er der sket en stor udvikling i forhold til at kunne realisere KKX – Kreativ & Kulturel Ungdomsuddannelse.

Dels har vi indgået et tæt udviklingsarbejde med Aarhus Tech om at præcisere uddannelsens forløb og bringe det i samspil med den eksisterende lovgivning for ungdomsuddannelsesområdet, dels har vi haft endnu en række møder med enkeltpersoner og udviklingsgrupper om faglige, pædagogiske og generelle idéer og endelig har vi haft et møde i Børne- og Undervisningsministeriet om uddannelsen.

Alt i alt en opfølgning på vores strategiske plan der principielt går fra det overordnede til det specifikke, fra det ideelle til det realistiske og fra projektforberedelse til skolerealisering.

Så nu er vi for alvor gået ind i en ny fase, hvor de store idéer skal omsættes til en meget konkret plan tilpasset den eksisterende lovgivning. Og det er skønt!

Den 19. juni var vi (Carsten & Mille samt Annette E. Lauridsen, direktør for Aarhus Tech og Mogens Enevoldsen, uddannelsesdirektør for Aarhus Tech) til møde i ministeriet for Børn og Undervisning med flere topembedsmænd på området blandt andet afdelingschef Lars Mortensen.

Konklusionen på tilbagemeldingen var positiv: Vi skal i løbet af efteråret afklare, formulere og ansøge om etableringen af en forsøgsuddannelse under eksisterende lovgivning på området.

Vi er påbegyndt samarbejdet om en ansøgning med Aarhus Tech og håber på at kunne lægge den på ministeriets bord ved årets udgang!

Vi glæder os til arbejdet og at mulighederne for at dette store projekt bliver realiseret nu, ser ud til at kunne lykkes.

Det bliver en stor dag for rigtig mange unge i DK – og et gennembrud for de kreative industrier på uddannelsesvejen – når KKX ser dagens lys.