JUBIIII! KKX har fået 440.000 kr. i regional udviklingsstøtte

Champagnepropperne sprang den anden dag, da vi og AARHUS TECH fik et stort skulderklap af Regionsrådet […]

Champagnepropperne sprang den anden dag, da vi og AARHUS TECH fik et stort skulderklap af Regionsrådet i form af udviklingsstøtte til videreudviklingen af KKX. Regionsrådet har bevilget 440.000 kr. som virkelig giver os vind i sejlene til at komme videre i udviklingssamarbejdet med AARHUS TECH.

Midlerne skal først og fremmest bruges til at beskrive uddannelsen, så den endelige ansøgning til ministeriet kan afleveres d. 1 april 2014.

Vi er virkelig glade og stolte over den politiske opbakning der nu er lokalt til uddannelsen!

 

Tak til alle jer der har hjulpet KKX med at komme så langt! 🙂

 

UDDRAG FRA ANSØGNINGEN:

AARHUS TECH søger udviklingsmidler til forberedelse og udarbejdelse af ansøgning i børne- og under- visningsministeriet til en ny forsøgsuddannelse inden for kreativ og kulturel ungdomsuddannelse, der har hjemsted i Aarhus, Region Midtjylland. Forsøget skal etableres i regi af lovgivningen på HTX-området, herunder en dybere afklaring af muligheden for at etablere et forsøg med en ny erhvervsgymnasial uddannelse under den overordnede erhvervsgymnasiale lovgivning (Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)).

I projektperioden inddrages målgruppen, interessenter og samarbejdspartnere i udviklingsarbejdet for at finde frem til den bedst mulige vej, der sikrer at de rette fag, forløb og pædagogisk didaktiske rammer vælges.

I foråret 2011, i forbindelse med Aarhus 2017, udsprang ideen med at skabe en ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse i Danmark. Mille Obel Høier og Carsten Borup får støtte fra 2017 midlerne, Region Midtjylland, Arkitektskolen Aarhus, VIA UC samt Envision og påbegynder udviklingsarbejdet. Siden da har mere end 100 personer og over 50 virksomheder og institutioner været involveret i processen.

I efteråret 2012 indgik Mille Obel Høier og Carsten Borup et indledende samarbejde med AARHUS TECH om mulighederne for etablering af KKX i AARHUS TECH regi.

I sommeren 2013 gav Undervisningsministeriet grønt lys for udarbejdelsen af en ansøgning til en forsøgsuddannelse under eksisterende HTX-lovgivning. Vi ønsker desuden at undersøge hvilke muligheder der er for at gennemføre mere gennemgribende forsøg under Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), LBK nr 1074 af 04/09/2013, §45, som vil åbne mulighed for at etablere et helt selvstændig erhvervsgymnasialt forløb med afsæt i den kreative branches kompetencebehov.

På denne baggrund skal der derfor udarbejdes en ny konkret ansøgning, der tager afsæt i det arbejde, der allerede er udviklet, samt i de muligheder, som HTX-uddannelsen forsøgsregler giver.

Før den endelige ansøgning kan udarbejdes, er det nødvendigt at sikre videngrundlag, research, opbakning og inddragelse. Da der er tale om uddannelsesmæssig nytænkning, der har stor betydning for kreative unge og ikke mindst den kreative industri i Danmark, er det vigtigt at sikre, at vi får udviklet et grundlag, som sikrer unges tilgang til en kreativ fødekæde i uddannelsessystemet, som både i form og indhold også bliver et vigtigt tilbud for forskellige grupper af unge, som måske ikke ellers ville tage en gymnasial uddannelse.

På den baggrund skal det i projektperioden sikres at de rette fag, forløb og pædagogisk didaktiske grundlag mat- cher målgruppen og aftagernes behov, samt giver adgang på lige fod med andre gymnasiale uddannelser til videregående uddannelse.