Unge med i udviklingen af KKX

I december 2013 havde KKX møde med 12 engagerede unge mellem 15 og 22 år, der […]

I december 2013 havde KKX møde med 12 engagerede unge mellem 15 og 22 år, der gav os rigtig mange gode ideer og input til vores videre arbejde med udviklingen af KKX. De unge kom vidt forskellige steder fra og var forskellige steder i deres uddannelse. Nogle havde allerede gennemført en ungdomsuddannelse (gymnasiet), mens andre havde påbegyndt flere forskellige ungdomsuddannelser og endnu ikke havde fundet deres helt rette plads.

Fælles for dem alle var, at de var meget begejstrede over ideen med en ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse og gerne ville bidrage med deres input til, hvordan KKX kan blive den bedste uddannelse.

Dette møde var første møde ud af flere udviklingsmøder, der følger i foråret 2014.

 

Nogle af de mangler, som de unge rettede mod de almene gymnasier, var blandt andet at:

 • Der er manglende socialt fællesskab – det er svært at identificere sig med skolen.
 • Der er for meget af det samme i undervisningen. Alle klasser gør det samme år efter år = fabrik. Alle skal igennem det samme pensum. Lærerne genbruger undervisningsmateriale fra år til år.
 • Der er for mange fag at fordybe sig i og alt skal tages lige seriøst. Alt for mange fag og alt for meget på én gang. Alle lærerene mener at deres fag er vigtigst.
 • Lærerne kender ikke den enkelte elev og tager ikke stilling til elevernes forskellighed.
 • Gnisten og begejstringen i emnet forsvinder pga. manglende fordybelsestid og manglende indflydelse.
 • Har for lidt tid til fordybelse i linjefag (det man gerne vil).
 • Zombieficering. Man skal være som de andre. Der er ikke plads til, at du udtrykker dig selv på en anden måde.
 • Fagene hænger ikke sammen og man skal være meget omstillingsparat i løbet af en dag/uge – alt for mange skift mellem fag.
 • Manglende samarbejde mellem elever. Mangler undervisning i hvordan man indgår i projektarbejde med andre mennesker.
 • Årskarakterer og standpunktskarakterer giver ikke det hele billede og hjælper dig ikke videre. Der bør også være evaluerende samtaler mellem lærere og elever, og elever skal give mere feedback til hinanden indbyrdes.

 

Der blev udtrykt mange ideer, ønsker og behov til en fremtidig KKX uddannelsen. Her er et par stykker:

 • Der skal være gode faciliteter på skolen og der skal være tillid til eleverne og mulighed for at sætte sit præg. Alle skal have ejerskab på den fysiske lokation. Skolen skal være dit hjem – det fedeste sted på jorden!
 • Der skal være værksteder, hvor man kan fordybe sig. F.eks.: Atelier, syværksted, teaterscene, musikrum m.m.
 • Der skal være mulighed for at have en nøgle til skolen og bruge stedet 24/7
 • Vi skal krydse og forbinde fagene – Samfundsfag i Dansk, koblet med de kreative fag. Vi skal kunne bruge matematikken i billedkunst osv. Vi skal se den tydeligere forbindelse og den store sammenhæng mellem fagene og det vi lærer. Tværfaglighed er meget bedre end enkeltfaglighed. Det giver mulighed for fokusering, sammenhæng og mening.
 • Der skal være emneuger og en projektorienteret tankegang. Ét fokus – ét projekt. Det bliver nemmere at fokusere og fordybe sig og brænde for det.
 • Vi skal krydse rigtige projekter og virksomheder med læring. Vi skal bringe virkeligheden ind på skolen – det øger motivationen.
 • Vi skal have lærere, der har prøvet det i praksis. Lærere, der er motiverede og som kan undervise på en engageret måde.
 • Vi skal forstyrres på vores uddannelse og præsenteres for mange forskellige ting.
 • Målet med eksamen og standpunktskarakterer skal ikke handle om at måle sig indbyrdes, men istedet om hvordan man kan udvikle sig og blive bedre til det, man endnu ikke har lært.
 • Vi skal lære at formidle og præsentere. Det er vigtigt at kunne formidle, det man har lært og det man arbejder på – overfor sig selv og overfor andre.
 • Lærerne skal have tid til eleverne – til at snakke med den enkelte elev – og ikke altid være på vej et andet sted hen.
 • Der skal være høj faglighed på uddannelsen – både i almene fag, de kreative fag og i gruppe- og projektarbejdet.
 • Der skal være fokus på, hvordan den enkelte lærer bedst – fremfor at man belæres.
 • Vi skal have et fag, der hedder samarbejde – dette er centralt for alt det, vi kommer til i vores liv.
 • Vi skal have fokus på læringen – fremfor læreren. Man skal udvikle arbejdsevnen fremfor karakteren. Man skal vurderes på en indsats, der sætter udvikling i gang. Som elev skal jeg kunne måle min egen udvikling – om jeg rent faktisk bliver dygtigere.
 • Der skal fokus på hvordan eleverne forstår og lærer – med afsæt i vores kultur og brug af udtryksformer.
 • Man skal bryde selvforståelsen af at kunne/ikke kunne et fag. Vi skal istedet fokusere på læringsprocesserne – hvordan kan jeg et fag.