Undervisningsministeriet er endnu ikke klar til nytænkning

Vi har nu endelig fået en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet på vores ansøgning om KKX. Det blev […]
Vi har nu endelig fået en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet på vores ansøgning om KKX.
Det blev desværre til et afslag!

Det er vi dybt skuffede og helt uforstående overfor og mener selvfølgelig, at det er en meget dårlig beslutning.

Undervisningsministeriet begrunder afslaget med følgende:

* at der er risiko for, at eleverne opnår en relativ snæver faglighed i forhold til de overordnede mål i gymnasiet.
* at forsøgsuddannelsen kun vil give få umiddelbare uddannelsesveje.
* og at det er et mål, at alle gymnasiale uddannelser skal rumme kreative og innovative arbejdsformer, så de mange videregående uddannelser, der efterspørger disse kompetencer hos de unge, fremover vil have stadig flere kompetente ansøgere.

 

Der er ingen tvivl om, at timingen for ansøgningen har været dårlig, da regeringen har været optaget af det nye udspil til gymnasiereform.
Denne reform levnede ikke plads til også at tage hul på en ny kreativ erhvervsgymnasial uddannelse.

 

Dette afslag sætter os selvfølgelig lidt tilbage, men vi er slet ikke indstillet på at opgive KKX, og vi ser flere muligheder for, hvordan KKX kan leve i fremtiden.
Vi synes ikke, at Danmark kan undvære en kreativ og kulturel ungdomsuddannelse!

 

Til de af jer der, i større eller mindre grad, har været involveret i udviklingen af KKX, afholder vi:
Gravøl, Genopstandelseskaffe og snacks, tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 15.00 – 17.00 på Envision, Christiansgade 30 – 8000 Aarhus C.
Her vil vi sætte et punktum for KKX version 1 og forhåbentlig sammen få gode ideer til, hvad der skal ske med KKX version 2.
Tilmelding senest d. 9 januar på: kontakt@kreativuddannelse.dk

 

 

Kærlig hilsen
Mille og Carsten