Preventing Dropout

Mens vi venter på en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet, deltager KKX i Preventing Dropout’s slutkonference i Malmø […]

Mens vi venter på en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet, deltager KKX i Preventing Dropout’s slutkonference i Malmø d. 20 november.

Læs mere her!