DEA vidensalon om fremtidens ungdomsuddannelser d. 18 februar

Ville vi indrette vores gymnasiale uddannelser, som de ser ud i dag, hvis vi kunne tænke […]
Ville vi indrette vores gymnasiale uddannelser, som de ser ud i dag, hvis vi kunne tænke det hele forfra?
På Vidensalon i Aarhus sætter vi fokus på, hvordan vi får ungdomsuddannelser, som er attraktive for flere unge, og som de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet vil aftage studenter fra. Hvilke fag skal der undervises i? Hvordan skal det gøres? Hvordan kobles teori og praksis? Og hvor meget, hvordan og hvornår skal virksomheder og videregående uddannelser involveres?
I Aarhus har folkene bag en spirende gymnasial uddannelse – en kulturel og kreativ ungdomsuddannelse (KKX) – haft lejlighed til at gentænke uddannelsesvejen fra folkeskole til arbejdsliv. De har talt med unge, videregående uddannelser og erhvervslivet og har indsamlet et solidt fundament af viden om, hvad der efterspørges fra en ny ungdomsuddannelse – i alt fra fagpakker og undervisningsformer til erhvervede kompetencer og samspil med omverdenen.
Kom og hør mere om erfaringerne og vidensfundamentet bag udviklingen af den kulturelle og kreative ungdomsuddannelse og vær med til debat om fremtidens ungdomsuddannelser, når KKX, Aarhus Universitet og DEA inviterer til:

 

VIDENSALON ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 2015, KL. 16.00 – 18.00
I REMISEN PÅ GODSBANEN, SKOVGAARDSGADE 3, 8000 AARHUS C

TILMELD DIG HER: Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding

Program

16.00 Velkomst v. Stina Vrang Elias, adm. direktør, tænketanken DEA
16.10 Udviklingen af en kreativ og kulturel ungdomsuddannelse
v. Mille Obel Høier og Carsten Borup, ideudviklere af KKX og
Mogens Enevoldsen, uddannelsesdirektør, AarhusTech
16.55 Pause
17.10 Debat: Hvordan kan vi styrke fremtidens gymnasiale uddannelser?

  • Emilie Quist, kreativ udvikler på Viborg Ungdomsskole, student 2014
  • Anders Ladegaard, Centerleder UU Lillebælt og næstformand i UU Danmark
  • Lars Kiel Berthelsen, lektor og udviklingskonsulent på Arts, Aarhus Universitet
  • Svend Berg, uddannelseschef, Dansk Erhverv
17.55 Tak for i dag

Undervisningsministeriet har i november givet KKX afslag som sin egen ungdomsuddannelse, men folkene bag arbejder fortsat for at udvikle og styrke opbakningen til KKX samt for at integrere tankerne bag i de øvrige gymnasiale uddannelser.