Opbygning

Fagpakken på KKX

KKX uddannelsen ønsker i særlig grad at styrke elevernes viden, tilgang og praksis i det kreative felt. Derfor er fagpakken på KKX sammensat af almene kendte fag samt nye signaturfag, som tilsammen kvalificerer eleverne til videre uddannelse. Fagene er særligt udvalgt i forhold til de kvalifikationer, som de kreative æstetiske videregående uddannelser kræver, samt de kompetencer som de kreative brancher og erhvervslivet generelt efterspørger.

 • Dansk A
 • Samfundsfag B
 • Engelsk A
 • 2. Fremmedsprog (Tysk) B
 • Matematik C (”løft” til matematik B)
 • Æstetik og Moderne Kultur A (Nyt fag)
 • Proces- og Projektledelse B (Nyt fag)
 • Kreativitet og Innovation B (Nyt fag)
 • Æstetisk Tværfag B (Nyt fag)
 • Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium A (Nyt fag)
 • Kreativ Praksis A (Nyt fag)
 • Kulturelt Iværksætteri C (Nyt fag)
 • Valgfag C/B

fagsammensætning KKX

Bemærkning: Vi er opmærksomme på, at det samlede timetal overskrider timetallet for de øvrige uddannelser under den erhvervsgymnasiale lovgivning. Dette hænger sammen med, at vi i de mere ”praktiske” fag, svarende til f.eks. de eksperimentelle fag på HTX-uddannelsen, har medtænkt elevtiden i fagene. Skolen er baseret på en helhedstænkning, hvor elevtid, undervisningstid og forberedelsestid i høj grad er sammentænkt.

 

Signaturfag

Æstetik og Moderne Kultur beskæftiger sig med det moderne samfunds kunst og kultur og undersøger æstetik og kultur i et historisk, teoretisk, analytisk og praktisk perspektiv. Faget udvikler elevernes historiske og kulturelle viden, bevidsthed og identitet.

Proces- og Projektledelse giver indsigt i hvad facilitering og ledelse af projekter og processer er i både teori og praksis og styrker elevernes evne til at indgå i tværfaglige sammenhænge og samarbejde. I faget omsættes ideer til konkrete projekter.

Kreativitet og Innovation beskæftiger sig bredt med skabelsesprocesser og giver metodisk, teoretisk og praktisk indsigt. Faget styrker elevernes kreative kompetencer og evner til at forstå sammenhænge og omsætte behov til konkrete løsninger.

Kulturelt Iværksætteri giver indblik i udviklingen af kulturelle og kreative virksomheder, økonomi, organisation, ledelse og forretningsudvikling. Faget styrker elevernes entreprenante kompetencer og giver indsigt i iværksætteres vilkår i Danmark.

Æstetisk Tværfag introducerer eleverne til basale kreative og kunstneriske færdigheder på tværs af skolens fire hovedområder. Faget udvikler elevernes kendskab til en bred vifte af kreative udtryk og viser samspillet, sammenhænge og kompleksitet i kreative og kunstneriske processer.

Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium skal fremme elevernes lyst og evne til arbejde kreativt og kunstnerisk og til at udforske og eksperimentere med flere kunstneriske udtryk. Gennem mødet med en bred vifte af udtryksformer og materialer samt kendskab til væsentlige værker opnår eleven redskaber til at organisere og udtrykke sig kunstnerisk og kulturelt samt begrunde proces og produkt. I Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium arbejder eleverne med afsæt i ét primært hovedområde suppleret af elementer fra de tre andre hovedområder.

Kreativ Praksis giver eleverne mulighed for at fordybe sig i en særlig faglig retning indenfor ét af de fire hovedområder som eleven ønsker at beskæftige sig med fremadrettet. Igennem faget udforskes området håndværksmæssigt, metodisk og teoretisk og skal føre frem til en større selvstændig opgave og produktion.

 

De fire hovedområder

Skolen udbyder fire overordnede hovedområder indenfor fagene Æstetisk Tværfag, Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium og Kreativ Praksis.

Ca. halvdelen af undervisningen i disse tre fag foregår i forløb varetaget af eksterne samarbejdspartnere. Undervisningen har her fokus på de specifikke kreative og kunstneriske fagligheder indenfor de fire hovedområder.

Alle hovedområderne i fagene Æstetisk Tværfag, Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium og Kreativ Praksis udbygges på både praktisk og teoretisk niveau. De fire overordnede hovedområder er: 

1.) Udøvende Kunst

(Musik, koreografi, teater, performance m.fl.) 

2.)   Design og Formgivning

(Arkitektur, billedkunst, foto, mode, design, animation m.fl.)

3.)   Medier og Kommunikation

(Journalistik, forfatter, radio og tv, kreativ kommunikation, manuskript m.fl.)

4.)   Kulturproduktion

(Projektledelse, producer, kulturturisme, fundraising m.m.)