Kort fortalt

 

KKX er en treårig erhvervsgymnasial uddannelse der, på lige fod med andre gymnasiale uddannelser i Danmark (STX, HF, HTX og HHX), kvalificerer til videre uddannelse. Uddannelsen faciliterer de unges læring indenfor kunst, kultur, innovation og kreativitet og forbereder i særlig grad eleverne på at videreuddanne sig indenfor de kunstneriske, kreative og æstetiske fagområder, som f.eks. arkitekt- og designuddannelserne, medie- og journalistuddannelserne, animation og spildesign, kunstakademierne, konservatorierne, dramaturgi og skuespilskolen, oplevelsesøkonomi, medievidenskab, æstetik og kultur, læreruddannelsen og andre tilsvarende kreative uddannelser. KKX bygger på et moderne dannelsesbegreb og hviler på en virkelighedsnær erhvervstankegang. KKX favner de kreative industrier og de videregående uddannelser bredt og inddrager erhvervsliv og en lang række aktører fra den kreative branche i uddannelsen.

KKX tænkes ind som det 3. ben i den erhvervsgymnasiale ramme:

det tredje ben

 

Hvad er KKX?

 

 • KKX er en treårig erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre gymnasiale uddannelser i Danmark (STX, HF, HTX og HHX), der i særlig grad forbereder eleverne på at videreuddanne sig indenfor de æstetiske og kreative fagområder.
 • KKX vil optage 200 elever årligt og ønskes startet som statslig forsøgsuddannelse i Region Midtjylland i august 2015. Den etableres som en selvstændig skole på en lokalitet i Aarhus. Skolen vil udbygget rumme 600 elever og skal være SU berettiget efter gældende lovgivning.
 • Uddannelsen vil hvile på en virkelighedsnær erhvervstankegang og favne de kreative industrier og de videregående uddannelser bredt og inddrage erhvervsliv og en lang række aktører fra den kreative branchen.
 • KKX vil med sit fokus på det kreative, kulturelle og innovative udforske forskellige læringsformer og læringsstile. Den er et oplagt laboratorium for et læringsmiljø, der kobler praksis og teori, krop og ånd, information og viden, uddannelse og erhvervsliv, fordybelse og handling – og er et tilbud til unge, der trives bedst med involverende læring på forskellige måder.
 • Den primære målgruppe er unge i alderen 16-19 år og henvender sig til unge, der brænder for at arbejde med kunst, kultur og kreativitet og som potentielt ønsker at arbejde med det på et professionelt niveau.

 

Hvorfor KKX?

 

 • Danmark mangler et alternativ til de allerede eksisterende ungdomsuddannelser som HF, STX, EUX, HHX og HTX. KKX er et bud på at tiltrække flere unge til ungdomsuddannelserne, men også et forsøg på at fastholde unge i ungdomsuddannelserne ved at gøre det muligt at vælge en tilgang, der matcher den enkelte elev bedre.
 • De kreative industrier udgør med sine 85.000 fuldtidsjobs, og en omsætning på 200 milliarder kr. årligt, et stort erhvervsområde i Danmark. Samtidig er de æstetiske-kulturelle videregående uddannelser vokset indenfor de senere år. KKX er et svar på denne udviklings behov og den naturlige fødekæde mellem folkeskolen til professionsbachelor- og andre videregående uddannelser.
 • KKX skal styrke elevernes optag på de kreative, æstetiske og kunstneriske videregående uddannelser og stille deltagerne på lige fod med andre, der har en ungdomsuddannelse.

 

Status på KKX

 

 • Uddannelsens forberedende udviklingsarbejde er pt. direkte støttet af Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Arkitektskolen i Aarhus, Via University College, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Envision og AARHUS TECH. Endvidere deltager over 50 virksomheder, kulturinstitutioner, projekter og uddannelsessteder i arbejdet med at udvikle uddannelsens form og indhold.
 • AARHUS TECH er samarbejdspartner i udviklingen af uddannelsens endelige grundlag og tænkt som udbyder af KKX.
 • Projektet ledes af initiativtagere og projektledere Mille Obel Høier og Carsten Borup.