Målgruppe

Målgruppen for den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse er unge i alderen 16-24 år. Uddannelsen er ambitiøs og henvender sig til velmotiverede unge, der brænder for at arbejde med kunst, kultur og kreativitet og som potentielt ønsker at arbejde med det på et professionelt niveau. Uddannelsen stiller krav til ambitionsniveau, arbejdsindsats, engagement og selvstændighed.

Uddannelsen skal blandt andet sikre at de kreative industrier bliver styrket, og at de unge, som ønsker at gå den vej erhvervsmæssigt, nu får den indgang som gør, at det er muligt at afsøge branchen og finde egne jobmuligheder her. Aftagerne, de videregående uddannelser indenfor området, vil også få mere målrettede og bevidste ansøgere og dermed opnå et mindre frafald fra studierne.