Projektets forløb

I de kommende år vil fokus være at skabe det bedst mulige fundament for starten af den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse. 2012 og 2013 vil være fokuseret på at skaffe udviklingsmidler, samarbejdsaftaler og politisk opbakning, samt at sikre fremtidig driftsfinansiering af uddannelsen. Målet er at vi januar 2014 har en politisk vedtaget forsøgsuddannelse på plads, således at både elever og uddannelsesinstitutioner kan regne med uddannelsens start i august 2015.

Derudover vil skolen som noget centralt inddrage unge i udformningen af uddannelsen i form af et ungeudvalg, der skal være med i udviklings- og beslutningsprocessen omkring skolen. Ungeudvalget skal nedsættes i 2013 og bestå af ca. 15 repræsentative unge fra bl.a. folkeskoler, efterskoler, gymnasier, videregående kreative uddannelser, politiske organisationer, højskoler og generelt kunst og kultur interesserede unge.

I januar 2015 skal permanent uddannelsessted etableres og faste medarbejdere og ledelse skal ansættes. Vi tilsigter, at uddannelsen skal starte i august 2015. Her vil ca. 150 elever starte fordelt på fem hold. I løbet af de første tre år vil yderligere 300 elever starte fordelt på fem holdstart årligt, således at der i 2017 vil være 450 årselever.

Vi ser Europæisk Kulturhovedstad 2017 som et dynamisk afsæt til at skabe en ny kulturel ungdomsuddannelse, der pga. kulturhovedstad projektet kan eksponeres nationalt og internationalt. Derfor vil skolen i år 2017 have et særligt fokus på kulturhovedstad projektet, og involvere eleverne i udviklingen og afviklingen af kulturelle projekter og aktiviteter i kulturhovedstadsregi.

Den første større evaluering af uddannelsen vil ligge i forbindelse med udgangen af 2018 med henblik på at undersøge muligheden for at udvide uddannelsen til nationalt niveau.