Skolens faciliteter

 

KKX optager 200 elever årligt og vil udbygget rumme 600 elever. KKX etableres som en selvstændig enhed med egen identitet på en lokalitet i Aarhus og skal være SU berettiget efter gældende lovgivning. Hver årgang opdeles i faste stamhold på ca. 28 elever med en gennemgående stamholdleder. Dette stamhold er eleverne knyttet til gennem hele uddannelsesforløbet.

På skolen vil der, udover at være undervisningslokaler, fællesfaciliteter og grupperum, også være faglige værkstedsrammer, der understøtter skolens overordnede hovedområder og kreative faglighed.

Værkstederne og skolens faciliteter vil være frit tilgængelige for eleverne både i og udenfor undervisningstiden. Hermed skabes der et dynamisk og kreativt miljø på skolen, der inspirerer til nye ideer og projekter og understøtter det sociale og faglige fællesskab.